Передзвонити мені
UA

Політика конфіденційності та користування вебсайтом ТОВ "авіаційний центр "СКАЙ"

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
 3. ЗАКОНОДАВСТВО, ЩО РЕГУЛЮЄ ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ ВЕБСАЙТУ
 5. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
 6. КОНТАКТИ
 7. ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК
 8. ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД АЦ СКАЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РОЗСИЛКИ
 9. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
 10. ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ “COOKIES”
 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Політика містить інформацію про правила, які застосовуються щодо користування Веб-сайтом https://skyavia.com.ua, що поширюється ТОВ "АВІАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "СКАЙ" (далі – АЦ СКАЙ), юридичною особою, що зареєстрована та діє відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ 34435316, в тому числі, про правила обробки Персональних даних Користувачів (далі - Політика).

Дана Політика є обов’язковою до виконання АЦ СКАЙ та Користувачами веб-сайту АЦ СКАЙ.

АЦ СКАЙ залишає за собою право в будь-який час вносити зміни до Політики. Політика, її нова редакція та відповідні зміни вступають в силу з моменту їхньої публікації на Веб-сайті АЦ СКАЙ.

Отримуючи доступ до Веб-сайту, Користувачі погоджуються виконувати Політику, що є чинною на момент отримання такого доступу. Якщо Користувачі відмовляються від виконання будь-якого із положень Політики, АЦ СКАЙ звертається до Користувачів із проханням надалі не використовувати Веб-сайт.

Права на Веб-сайт та усі розміщені на ньому Матеріали належать АЦ СКАЙ.

Доступ до використання Веб-сайту можливий винятково для осіб віком від 16 років.

2. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Веб-сайт - вебсайт, який контролює та використовує АЦ СКАЙ, а саме: https://skyavia.com.ua.

Користувач - будь-яка фізична або юридична особа, яка отримує доступ, переглядає або відвідує Веб-сайт.

Використання Вебсайту - будь-яке ознайомлення, завантаження чи використання будь-якими іншими способами Матеріалів Веб-сайту.

Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, зокрема, про Користувачів.

Політика - правила користування, які регулюють використання Користувачами Веб-сайту.

Матеріали - всі статичні та динамічні елементи, які розміщені на Вебсайті, зокрема: вся інформація та тексти, зображення, аудіо- та відеофайли, бази даних, торговельні марки та логотипи, технічні та графічні рішення Веб-сайту.

Файли “cookies” - прості текстові файли, які надсилаються із Веб-сайту на електронні пристрої Користувачів і зберігаються веб-браузерами. Такі файли не ідентифікують Користувачів, але фіксують інформацію про їхні дії при використанні Веб-сайту. Така інформація збирається з метою покращення роботи Веб-сайту та налагодження відповідних параметрів: відслідковування вподобань Користувачів, автозаповнення форм, поширення інформації у соціальних мережах, адаптація послуг до встановлених вподобань Користувачів та збирання загальної статистичної інформації про користування Вебсайтом. Інформація, зібрана із використанням файлів “cookies”, не використовується для ідентифікації Користувачів чи з метою надсилання рекламних повідомлень.

3. ЗАКОНОДАВСТВО, ЩО РЕГУЛЮЄ ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Обробка персональних даних Користувачів відбувається відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
Обробка персональних даних Користувачів, які перебувають на території ЄС або є громадянами ЄС, регулюється, зокрема, Генеральним регламентом про захист даних ЄС 2016/679 (далі - «GDPR»).

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ ВЕБСАЙТУ

Користувачі мають право використовувати Веб-сайт винятково з метою:

 • ознайомлення з представленими Матеріалами щодо послуг, що надаються АЦ СКАЙ;
 • замовлення послуг, що надаються АЦ СКАЙ;
 • участі у програмах дистанційного навчання АЦ СКАЙ;
 • звернення щодо питань стосовно послуг АЦ СКАЙ;
 • звернення до АЦ СКАЙ із запитами, коментарями, скаргами та пропозиціями, які можуть бути направлені на контактний email info@skyavia.com.ua, а також подальшого отримання відповіді від АЦ СКАЙ.

Будь-яке використання Веб-сайту із будь-якою іншою метою вважається незаконним.

Користувачі зобов’язані:

 • при використанні Веб-сайту керуватися положеннями Політики та чинними положеннями законодавства, яке застосовується;
 • використовувати Веб-сайт винятково з вищевказаною метою;
 • без дозволу АЦ СКАЙ жодним чином не використовувати Матеріали, які розміщені на Веб-сайті з комерційною або некомерційною метою, не здійснювати декомпіляції Веб-сайту, не вдаватися до дій із реверс-інжинірингу, не здійснювати розбору або спроб втручання у вихідний код Веб-сайту;
 • не використовувати Веб-сайт з метою направлення будь-яких повідомлень насильницького, образливого, зневажливого характеру або таких, які будь-яким іншим чином порушують право на честь, гідність та ділову репутацію АЦ СКАЙ або третіх осіб, а також небажаних повідомлень комерційного характеру (“спам”);
 • не використовувати програмне забезпечення для втручання або здійснення спроб втручання в роботу Веб-сайту.

5. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

З метою забезпечення належного доступу та використання Користувачами Веб-сайту, замовлення послуг, що надаються АЦ СКАЙ, комунікації Користувачів з питань, пов’язаних із послугами АЦ СКАЙ, АЦ СКАЙ здійснює збір та обробку Персональних даних Користувачів.

АЦ СКАЙ виступає в якості володільця та розпорядника Персональних даних Користувачів в залежності від того, за яких обставин було зібрано такі дані.

АЦ СКАЙ не збирає і не здійснює обробку таких категорій Персональних даних: дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних щодо статевого життя або генетичних даних Користувачів.

АЦ СКАЙ зобов’язується забезпечити вжиття усіх доступних заходів захисту Персональних даних Користувачів із урахуванням положень чинного законодавства щодо захисту персональних даних (в тому числі положень Регламенту ЄС та Ради ЄС «Про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС» від 27.04.2016 р., у випадках, в яких це підлягає застосуванню) та особливості сфери діяльності АЦ СКАЙ.

6. КОНТАКТИ

З приводу будь-яких питань, які стосуються Персональних даних, Користувачі можуть направити запит чи скаргу представнику АЦ СКАЙ з питань захисту даних на електронну адресу info@skyavia.com.ua.

Категорії Персональних даних, мета та правові підстави їх збору та обробки поділяються залежно від того, яким чином Користувачі використовують Веб-сайт. Обсяг, спосіб, мета та правові підстави збору та обробки Персональних даних АЦ СКАЙ можуть змінюватися.

АЦ СКАЙ здійснює збір та обробку наступних категорій Персональних даних Користувачів:

 • прізвища, імена, по-батькові Користувачів;
 • дата та місце народження Користувачів;
 • електронні адреси Користувачів;
 • номера мобільних телефонів Користувачів;
 • місто та країна проживання Користувачів;
 • номер, дата видачі професійного свідоцтва Користувачів;
 • професійний статус, спеціалізація, посада та місце роботи Користувачів;
 • заклад професійного навчання Користувачів;
 • місто, країна, поштовий індекс, назва компанії, реєстраційний номер підприємства (при оплаті від імені юридичної особи);
 • файли “cookies”, технічні дані для Веб-сайту.

АЦ СКАЙ здійснює збір та обробку Персональних даних Користувачів Веб-сайту на таких правових підставах:

 • згода на збір та обробку персональних даних;
 • виконання вимог законодавства, договору або юридичного зобов’язання;
 • законний інтерес;
 • для цілей та законних інтересів, переслідуваних АЦ СКАЙ або третьою стороною, крім випадків, коли над такими інтересами переважають інтереси фундаментальних прав і свобод суб’єкта даних, що вимагають охорони персональних даних

АЦ СКАЙ здійснює збір та обробку Персональних даних Користувачів Веб-сайту відповідно до такої мети:

 • надання відповідей на пошукові та інформаційні запити Користувачів про послуги АЦ СКАЙ в рамках Вебсайту;
 • бронювання програми навчання та забезпечення участі Користувачів в програмах навчання АЦ СКАЙ;
 • управління підпискою на інформаційну розсилку щодо послуг АЦ СКАЙ ;
 • забезпечення обміну інформацією із Веб-сайту АЦ СКАЙ за допомогою електронної пошти або в соціальних мережах;
 • проведення маркетингових досліджень та аналізу тенденцій для покращення послуг АЦ СКАЙ;
 • надсилання інформаційних матеріалів щодо послуг та діяльності АЦ СКАЙ;
 • покращення роботи Веб-сайту АЦ СКАЙ.

Крім вищезазначеного, АЦ СКАЙ може обробляти будь-які інші персональні дані, якщо Користувач їх добровільно надає АЦ СКАЙ.
На Веб-сайті доступна функція здійснення переходу до сторінок соціальних мереж, управління якими здійснюється третіми особами. Здійснюючи такий вхід, Користувачі тим самим погоджуються на надання АЦ СКАЙ спільного доступу до Персональних даних в обсязі, який обумовлений налаштуваннями щодо доступу до Персональних даних у відповідній соціальній мережі.

АЦ СКАЙ здійснює обробку кожної із категорій Персональних даних протягом періоду, необхідного для виконання кожної із вищевказаних цілей, після чого такі Персональні дані підлягають видаленню. У будь-якому випадку АЦ СКАЙ має право зберігати Персональні дані протягом періоду, необхідного для виконання зобов’язань перед Користувачами щодо надання послуг АЦ СКАЙ, а також для виконання зобов’язань, передбачених чинним законодавством.

Якщо зберігання персональних даних Користувачів не є необхідним для надання послуг і не вимагається законодавством, АЦ СКАЙ їх видалить.

Права Користувачів щодо Персональних даних

 • право на доступ до Персональних даних;
 • право на внесення змін до Персональних даних;
 • право на отримання інформації щодо способів обробки Персональних даних;
 • право на інформування про порушення цілісності Персональних даних;
 • право вимагати передачу своїх Персональних даних третім особам в запитуваному Користувачами обсязі;
 • право на відкликання згоди на збір та обробку Персональних даних;
 • право на призупинення обробки Персональних даних;
 • право вимагати видалення Персональних даних.

Користувачі можуть направити запит або скаргу щодо Персональних даних представникам АЦ СКАЙ з питань захисту даних на електронну адресу info@skyavia.com.ua. Користувачі також мають право звернутися до компетентних органів державної влади у сфері захисту персональних даних.

Передача Персональних даних третім особам

АЦ СКАЙ здійснює передачу Персональних даних третім особам винятково в тому обсязі, в якому це необхідно для виконання мети збору та обробки Персональних даних, відносно яких такий збір та обробка були попередньо здійснені безпосередньо АЦ СКАЙ.

АЦ СКАЙ здійснює таку передачу Персональних даних винятково у випадку необхідності, в мінімально потрібному для цього обсязі, на мінімальний строк.
Для належного виконання договірних зобов’язань, зокрема, з приводу покращення роботи та обслуговування Веб-сайту, АЦ СКАЙ може здійснювати передачу Персональних даних:

 • компаніям-партнерам АЦ СКАЙ;
 • компаніям-контрагентам АЦ СКАЙ;
 • третім особам, зокрема, державним органам (у випадку виконання вимог законодавства).

Здійснюючи передачу Персональних даних Користувачів на користь третіх осіб, АЦ СКАЙ вживає всіх доступних заходів правового, організаційного та технічного характеру для гарантування захисту Персональних даних.

Бронювання послуги навчання від імені іншої особи

Якщо Користувач оформлює бронювання чи замовляє послуги АЦ СКАЙ від імені іншої особи (осіб), Користувач зобов'язаний попередньо отримати згоду таких осіб на виконання бронювання/замовлення послуги, попередивши про подальшу передачу АЦ СКАЙ їхніх персональних даних, та відповідно повідомити їх персональні дані. Такі Користувачі несуть відповідальність за достовірність таких даних. В процесі бронювання/замовлення послуги такий Користувач представляє законні інтереси такої особи, тобто він повинен проінформувати цю особу про умови бронювання/замовлення послуги та умови цієї Політики.

Всі операційні повідомлення, що відправляються одному учаснику бронювання/замовлення послуги, також будуть відправлені іншим особам, вказаним у одному бронюванні. Щоб запобігти такому розкриттю інформації, кожен Користувач має можливість зробити окреме замовлення послуги, вказавши свої контактні дані для зв’язку.

7. ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК

Користувачі можуть зв’язатися з АЦ СКАЙ:

 • направивши повідомлення (запит чи скаргу) через електронну адресу info@skyavia.com.ua;
 • зателефонувавши за номерами телефонів, вказаних на Веб-сайті.

Користувачі при такому зверненні повідомляють АЦ СКАЙ Персональні дані в наступному обсязі: прізвище, ім’я, по-батькові; електронна адреса.

Детальна інформація щодо збору та обробки Персональних даних, а також умов передачі таких Персональних даних третім особам надана у відповідному розділі Політики.

Користувачі зобов’язуються не направляти через Веб-сайт:

 • будь-яких повідомлень насильницького, образливого, зневажливого характеру або таких, які будь-яким іншим чином порушують право на честь, гідність та ділову репутацію АЦ СКАЙ або третіх осіб;
 • небажаних повідомлень комерційного характеру (“спам”).

У випадку направлення Користувачами повідомлень вищевказаного характеру АЦ СКАЙ має право не надавати відповідь на такі повідомлення.

8. ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД АЦ СКАЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РОЗСИЛКИ

Повідомлення від АЦ СКАЙ

АЦ СКАЙ може направляти Користувачам повідомлення у відповідь на повідомлення (запити та скарги, звернення), направлені через Веб-сайт АЦ СКАЙ або електронну пошту.

АЦ СКАЙ здійснює надсилання повідомлень у вигляді електронних листів, на електронну адресу, надану Користувачем.

АЦ СКАЙ також здійснює інформаційні розсилки Користувачам Веб-сайту, які містять інформацію щодо послуг та новин АЦ СКАЙ.

Інформаційні розсилки

Інформаційні розсилки здійснюються винятково на основі бази Персональних даних, які Користувачі попередньо надали АЦ СКАЙ на основі добровільної інформованої згоди.

АЦ СКАЙ здійснює інформаційну розсилку у вигляді електронних листів.

Користувачі можуть в будь-який момент відмовитися від отримання інформаційних розсилок АЦ СКАЙ, скориставшись посиланням на відповідну функцію у кожному надісланому повідомленні.

9. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Права інтелектуальної власності на Матеріали Веб-сайту, а також на Веб-сайт в цілому в повному обсязі належать АЦ СКАЙ (або право на використання таких Матеріалів було попередньо належним чином надано АЦ СКАЙ третім особам).

АЦ СКАЙ забороняє Користувачам комерційне або некомерційне використання Матеріалів повністю або частково будь-яким способом (в тому числі: відтворення, представлення, адаптацію, модифікацію, оприлюднення, передачу, спотворення, інтеграцію в інший Вебсайт тощо). У разі необхідності використання Матеріалів, Користувачі можуть звернутися до АЦ СКАЙ із відповідним запитом, надіславши його через електронну адресу info@skyavia.com.ua.

У разі порушення прав інтелектуальної власності на Матеріали Веб-сайту Користувачами або будь-якими третіми особами АЦ СКАЙ має право вжити всіх доступних заходів із захисту порушених прав, в тому числі звернутися за захистом прав в судовому порядку.

10. ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ “COOKIES”

При використанні Веб-сайту відбувається використання файлів “cookies”, які встановлюються на електронні пристрої Користувачів.

АЦ СКАЙ використовує наступні категорії файлів “cookies”:

 • для надання Користувачам стабільного доступу до функціоналу Веб-сайту;
 • для покращення й полегшення використання Користувачами Веб-сайту;

Користувачі мають наступні опції щодо файлів “cookies”:

 • дозволяти автоматичне збереження та використання файлів “cookies”;
 • завжди блокувати використання файлів “cookies” (можливі обмеження у використанні Веб-сайту у вигляді неможливості встановлення користувачами індивідуальних налаштувань).

АЦ СКАЙ звертає увагу, що блокування використання файлів “cookies” може призвести до некоректного функціонування Веб-сайту. Користувачі мають право блокувати використання файлів “cookies” повністю або частково (певні типи файлів “cookies”) шляхом внесення змін до налаштувань веб-браузерів пристроїв, які вони використовують для доступу до Веб-сайту.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Недотримання Користувачами будь-якого положення Політики є порушенням і тягне за собою відповідальність, встановлену Політикою і правом, яке застосовується до її регулювання.

АЦ СКАЙ докладає максимальних зусиль з метою надання безпечного, безперебійного та коректного доступу Користувачів до Веб-сайту. При цьому АЦ СКАЙ не несе відповідальності за перебої в роботі Веб-сайту, несумісність Веб-сайту із усіма типами пристроїв Користувачів, а також неможливість отримання Користувачами доступу до Веб-сайту внаслідок неможливості підключення до мережі Інтернет. АЦ СКАЙ залишає за собою право повністю або частково обмежувати доступ Користувачів до Веб-сайту.

АЦ СКАЙ не несе відповідальність перед Користувачами за будь-які збитки, які виникають в результаті використання Веб-сайту. АЦ СКАЙ також не несе відповідальності перед третіми особами за будь-які дії Користувачів, вчинені з використанням Веб-сайту.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Правила вступають в силу з моменту публікації на Веб-сайті.

Врегулювання будь-яких питань, що виникають між АЦ СКАЙ та Користувачами щодо використання Веб-сайту, відбувається шляхом переговорів між сторонами і звернення Користувачів до АЦ СКАЙ із відповідним запитом, а також відповідно до чинного законодавства України.

З приводу будь-яких питань, які виникають щодо використання Веб-сайту, Користувачі можуть звертатися до АЦ СКАЙ за електронною адресою info@skyavia.com.ua.

З приводу питань, які стосуються збору та обробки Персональних даних Користувачі можуть звертатися до представника АЦ СКАЙ з питань захисту даних за електронною адресою info@skyavia.com.ua.

Вас зацікавили наші послуги? Давайте обговоримо!

Ми завжди на зв'язку. Скористайтеся, будь ласка, цією формою запиту для контакта з нашим представником.