Передзвонити мені
UA

Курси підготовки пілотів по системі CRM (Crew Resource Management)

Політика ІКАО щодо Людського Фактору полягає у визнанні наукового факту, що помилка – природний побічний продукт діяльності людини. Лише невеликий відсоток помилок обумовлений недбалістю і недбалістю. Її коріння в природі людини, в неоптимальних умовах праці та в організації Авіаційної Транспортної Системи, недостатньо орієнтованої на оптимізацію діяльності людини.

Концепція Управління Ресурсами Екіпажу (CRM), заснована на положеннях людського фактора, являє собою систему заходів підвищення безпеки та ефективності польотів з допомогою правильного застосування людських, технічних та інформаційних ресурсів, а так само поліпшення взаємодії, як в екіпажі, так і екіпажу з персоналом інших компонентів системи. Назва СRМ - Управління Ресурсами Екіпажу, досить повно відображає зміст курсу підготовки. Кожне слово в назві є ключовим. Ресурси & ndash; все, чим екіпаж може керувати з метою безпеки та ефективності польоту.

CRM - це інструмент практичного застосування принципів людського фактора.

Управляти всіма ресурсами означає: оцінювати поточний стан, передбачати зміну стану та вживати заходів для забезпечення оптимального стану всіх компонентів Авіаційної Транспортної Системи: самого себе, екіпажу, ВС, метеорологічної обстановки в районі знаходження ВС, суміжних служб, рівня інформації та інших. Багато з цих навичок (наприклад, самоаналіз і оцінка стану членів екіпажу) не відносяться до якостей, розвиває традиційною системою професійної підготовки. Крім глибокого розуміння особливостей їх взаємодії необхідні навички постійного обліку їх стану та прогнозування впливу на можливий розвиток польоту в кожний поточний момент часу. Основна мета CRM-підвищення навичок спілкування і управління члена льотного екіпажу, нетехнічні аспекти роботи льотного екіпажу. CRM відноситься до програм додаткової професійної освіти і призначена для проведення курсів підготовки льотного складу цивільної авіації України у сфері людського фактора.

На відміну від ЧФ, CRM являє собою спрощену, але ясну систему правил. А сучасні вимоги до CRM авіакомпанії можна сформулювати наступним чином:

 • Система CRM кожної авіакомпанії унікальна і розробляється з урахуванням умов експлуатації, традицій і професійної культури. Механічний перенесення CRM однієї авіакомпанії в іншу не ефективний.
 • Правильне впровадження CRM - це проведення системних змін у всій авіакомпанії, що підвищують ефективність всіх її ланок і створюють сприятливі умови для персоналу.
 • В області професійної підготовки (льотного складу, в першу чергу) CRM орієнтується на розвиток стійких навичок поведінки.

Теоретичні знання - необхідна, але не достатня умова освоєння навичок CRM. Основний метод навчання-практика. Однією з умов ефективної практики є її придбання в реальних умовах експлуатації і, як наслідок, необхідність спільного тренування персоналу різних підрозділів. CRM не замінює інші види професійної підготовки, але і однієї технічної грамотності не достатньо для забезпечення ефективної та безпечної льотної експлуатації. Інтеграція CRM в інші види професійної підготовки дає найкращий ефект. Практичні навички CRM підлягають кваліфікаційній оцінці.

CRM – не разовий комплекс заходів, а безперервний процес вдосконалення і розвитку, що потребує забезпечення ефективної системи зворотного зв'язку (контроль і облік результатів, думок персоналу, ефективності програми підготовки та практичних потреб авіакомпанії).

Основні принципи CRM:

 • Щоб змінити поведінку потрібен час;
 • Екіпаж – це не група професіоналів-індивідуалістів, а єдина команда;
 • Правильна поведінка стимулює ефективну роботу екіпажу;
 • Необхідна можливість практикуватися;
 • CRM – це норма поведінки, а не аварійна процедура.

Управління Ресурсами Екіпажу, розглядає CRM, як концепцію, яку повинна прийняти ВСЯ АВІАКОМПАНІЯ. Для досягнення мети необхідно об'єднати зусилля всього персоналу авіакомпанії. Командирам ВС, старшим бортпровідникам, всім членам екіпажів – необхідно всіляко сприяти впровадженню цих принципів і застосовувати їх у практичній льотній роботі.

Самим критичним ланкою в ланцюзі забезпечення безпеки польотів є льотний екіпаж (ЛЕ), на діяльність якого впливають помилки, допущені в будь-якій ланці системи.

Превентивний підхід до проблеми безпеки польотів заснований на наукових принципах ЧФ, включаючи:

 • навчання всього персоналу авіакомпанії, в першу чергу, льотного, кабінного екіпажів і технічного складу, індивідуальним і колективним прийомів запобігання і компенсації помилок
 • створення організаційних умов, що сприяють стабільності набутих навичок за допомогою систематичного обліку психофізіологічних можливостей і обмежень людини< / li>
 • визначення головної причини небезпечних ситуацій, не тільки безпосередній, із застосуванням ЧФ, як інструменту пошуку, з метою розробки профілактичних заходів.

Відступ від цих вимог породжує обставини, що провокують вчинення помилок. Спроби за будь-яких міркувань не виявляти головну причину – джерело «повторення» трагедій.

Впровадження CRM передбачає, в першу чергу, навчання персоналу ефективним методам індивідуальної і спільної професійної діяльності в стилі «єдиної команди».

Базовий курс «Управління ресурсами екіпажу» (англ. Crew Resource Management, CRM) є обов'язковим для вивчення для всіх членів екіпажу перед тим, як вони зможуть приступити до роботи і виконання своїх обов'язків в кабіні літака

Періодичний курс CRM надається тільки після проходження початкової підготовки. Члени екіпажу повинні щорічно проходити повторний курс CRM для того, щоб завершити трирічну програму підготовки.

Підготовка здійснюється відповідно до вимог авіакомпаній експлуатантів та операційними процедурами екіпажу в різних ситуаціях (штатних, нештатних, екстрених).

Програма включає теоретичну підготовку у вигляді лекції, дискусії та аналізу різних інцидентів та подій, пов'язаних з неналежними діями людей, а також практичні сесії.

Вас зацікавили наші послуги? Давайте обговоримо!

Ми завжди на зв'язку. Скористайтеся, будь ласка, цією формою запиту для контакта з нашим представником.